မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အတွင်းရှိ  ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများတွင်  ဓာတ်အားလိုင်း  တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်  ထရန်စဖော်မာ  တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ