မြစ်ကြီးနားမြို့၊ အထက(ခွဲ)လ(၂)၊ (၃)ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ်(၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း(100%) တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ အထက(ခွဲ)လ(၂)၊ (၃)ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ်(၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း(100%) တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.