မြစ်ကြီးနားပညာရေးကောလိပ်တွင် သင်တန်းသား/သူ အိပ်ဆောင် (၃) ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ မြစ်ကြီးနားပညာရေးကောလိပ်တွင် သင်တန်းသား/သူ အိပ်ဆောင် (၃) ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.